Amalfi Wasparfum

22.75

Artikelnummer: 9300000179180144 Categorie:

Amalfi Wasparfum
Laat je wasgoed stralen met Amalfi Wasparfum! De heerlijke geur zal je wasgoed verfrissen en een langdurige frisheid geven. Of je nu je favoriete kledingstuk wilt verfrissen of je beddengoed een extra boost wilt geven, deze Wasparfum is de perfecte keuze!

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Geursoort

Citrus-fruitig

Toepassing textielverfrisser

Tijdens het wassen

Formaat verpakking

Klein

Verpakking hoogte

18 cm

Verpakking lengte

5 cm

Verpakking breedte

5 cm

Inhoud

238 ml

Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Postbus 6

E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

info@thelaundrystory.nl

Gevarenaanduiding H-zinnen

H302:Schadelijk bij inslikken, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

The Laundry Story

Signaalwoord

Gevaar

Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

+31 619792510

Verpakkingsgewicht

0.27 kg

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

8720648037498

Categorieën

Huishouden Wassen Wasparfum Wasmiddelen & Wasverzachters

Type verpakking

Klein

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Amalfi Wasparfum” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven